Αμπελοκλαδέματα και κουτρούλια

.Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Γορτυνία", φ. 373, Φεβρουάριος 2019.

.ΔΚΟΥΚΟΥΖΗΣ-Αμπελοκλαδέματα

.

ΔΚ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΚ-ΚΛΑΔΕΜΑ3

.

ΔΚ-ΚΛΑΔΕΜΑ2
ΔΚ-ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ
Το Λευκοχώρι (Ρεκούνι με την παλιά του ονομασία)
είναι χωριό της Γορτυνίας, 
που απέχει περί τα 7 χιλιόμετρα από τα Λαγκάδια,
στο δρόμο προς την Ολυμπία.

 

(ΧΙΜ)