Ο ηρωικός θάνατος των αδελφών του Κολοκοτρώνη στο Ληνό της Αιμυαλούς..

 

                                                                                      Απόσπασμα από το φύλλο Νο 7 του Αρτοζηνου

                                                                                                  Ιουνίου - Ιουλίου  1977

1artoz7Screenshot 2020-02-13 20.40.08
1oScreenshot 2020-02-13 16.49.14
2oScreenshot 2020-02-13 16.49.58
3oScreenshot 2020-02-13 16.50.10