.Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Αρτοζήνος", φ. 32/1980

 

ΘΚΓ-ΧΡΙΣΤ-1980-ΑΡΤ-Φ32

........................................................................................................................................................................................

Αγναντεύντας από τη Ράχη προς τα βοειοδυτικά του χωριού.

AGNANTg-panoxorio2 

.

Ο Ι. Ν.  Κοίμησης της Θεοτόκου τον Γενάρη του 2017.

SERVOY7-1-17-NL1

 

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.