Μνήμη

                        Μνήμη-Ποίημα

 

     

Σημ. Πρόκειται για 3 ποιήματα με τον ίδιο τίτλο,
ένα της πρώτης στήλης, 
ένα της δεύτερης στήλης,
και το τρίτο ο συνδυασμός των δύο στηλών αδιαίρετες.

 

(ΘΓΤ)