Ελένη Καλλίστου

Αυτοσαρκασμός

Ξεκίνησα απ’το πουθενά
Έκανα φίλους βιαστικά
Καινούργια έβαλα γυαλιά
Για να διαβάσω στη ζωή
Πως είμαι εν τέλει μοναχή

Ένα ζητάω η κακομοίρα
Αφήστε με σ’ αυτή τη μοίρα!
Μόνη εδώ και μόνη εκεί
Μισάνθρωπος σ’ αυτή τη γη
Μπορεί αν πάω παραπέρα
Γνώμη ν’ αλλάξω κάποια μέρα 

Τον εαυτό μου αν γνωρίσω
Ίσως τον άνθρωπο αγαπήσω.

ΕΘΤ-ΑΥΤΟΣΑΡΚασμός

 (ΧΙΜ)