Επιτυχίες Σερβιωτόπουλων στις Πανελ. Εξετάσεις - Σταυριάννα Σπ. Στρίκου

Η Σταυριάννα Στρίκου, θυγατέρα του Σπύρου Ιωάννου Στρίκου, εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2017.

Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρα στη Σταυριάννα. Της ευχόμαστε και εις ανώτερα, πάντα επιτυχίες, καλή φοιτητική ζωή και ό,τι καλύτερο στη ζωή της.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )