Επιτυχίες Σερβιωτόπουλων στις Πανελ. Εξετάσεις - Σταυριάννα Σπ. Στρίκου

Η Σταυριάννα Στρίκου, θυγατέρα του Σπύρου Ιωάννου Στρίκου, εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2017.

Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρα στη Σταυριάννα. Της ευχόμαστε και εις ανώτερα, πάντα επιτυχίες, καλή φοιτητική ζωή και ό,τι καλύτερο στη ζωή της.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.