Τα χρόνια.

                                                                                             (Από τη Συλλογή  Τα αφελή)

Τα χρονιασάρωση0325

(ΘΓΤ)