Ερωτηματικά.

                                                                     (Από τη Συλλογή: Τα αφελή)

Ερωματικάσάρωση0324

(ΘΓΤ)