Σέρβου 1986. Αναστήλωση Ι. Ν. Προφήτη Ηλία

.

ΘΚΤ-ΑΓΙΟΛΙΑΣ-1
ΘΚΤ-ΑΓΙΟΛΙΑΣ-2
ΘΚΤ-ΑΓΙΟΛΙΑΣ-3
ΘΚΤ-ΑΓΙΟΛΙΑΣ-4
ΘΚΤ-ΑΓΙΟΛΙΑΣ-5
Το κείμενο και οι φωτογραφίες είναι από το περιοδικό 
"Σκαλίζοντας τις ρίζες μας",
του αείμνηστου Σερβαίου λογοτέχνη και εκπαιδευτικού
ΘΟΔΩΡΗ Κ. ΤΡΟΥΠΉ (1932-2008)
(χιμ)