Τσ(ι)οπάνηδες του χωριού μας Σέρβου, τον 20ο αιώνα (2η συνέχεια)

 Δεύτερη συνέχεια από την περιγραφή των τσοπάνηδων 
του χωριού μας Σέρβου, τα παλιότερα χρόνια.
ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-716
ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-717
 ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-718
 ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-719
 ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-720

 Για να διαβάσετε το άρθρο από την αρχή πατείστε   ΕΔΩ

Για  τη συνέχεια ΕΔΩ

(ΧΙΜ)