Μάνα                                                                                                                                                                                                                                                                        
θα πλέξω τις ρυτίδες σου
θα φτάσω στην Α γ ά π η.

ΙΣΒ