.Αναδημοσίευση από το 1ο φύλλο του "Αρτοζήνου",  Αύγουστος 1976.

ΜΑΠ-ΤΑΧΥΔΡ-1

ΜΑΠ-ΤΑΧΥΔΡ-2

(χιμ)

.......................................................................................................................................

 

 

 

 

.