Βράδυ

Έσβησε η μέρα η λιόχαρη,

προβάλλει το σκοτάδι

κι’ αθόρυβα όπως γλύστρησε

το γκρίζο ετούτο βράδυ,

ένοιωσα κρύο χάδι.

Πνίγηκε η μέρα η λιόχαρη

στης νύχτας το σκοτάδι.