Παρακαλούμε  πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο συνοπτικά και σε συνεχόμενο κείμενο...
Υπολογίστε το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης και βάλτε το μέσα στο διπλανό πλαίσιο.
Στη συνέχεια κάνετε ΚΛΙΚ στο πλήκτρο Submit  για να υποβληθεί.
            .

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό