Χιόνια στο Καμπαναριό


.                        .                                           .                                                         .                                  .                                            .                                                                     *  *  *
(EKM)