Ιθάκη

 

(Ποίημα του Κ. Καβάφη)
Απαγγελία: Ελλη Λαμπέτη

 

Ithaki

ΧΔ