.

ΜΧΜ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ασκητική μορφή Αγίου,  Αληθινού Χριστιανού.
Το όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ προέρχεται από εξελληνισμό της εβραικής λέξης 
Γ  Ι   Ο  Χ  Α  Ν  Α  Ν
που σημαίνει
π  α  ρ  ά    τ  ω   θ  ε  ώ    ε  ύ  ρ  ο  ν    χ  ά  ρ  ι  ν.
.
24 Ιουνίου: Γενέσιον Αγίου Ιωάννου και Βαπτιστού

 

.

(χιμ)