του Δημήτρη Κουκουζή

από το βιβλίο ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ.
Τα ήθη και τα έθιμα που αναφέρονται στο δημοσιευόμενο άρθρο είναι παρόμοια με εκείνα του χωριού μας Σέρβου και αυτό είναι φυσικό, αφού το Λευκοχώρι, το χωριό καταγωγής του συγγραφέα και το χωριό μας είναι γειτονικά χωριά της Γορτυνίας. 

 (ΧΔ)

 

******************