Η φόρμα του Chat Room εμφανίζεται στην Αριστερή στήλη κάτω από τον τίτλο: Shoutbox - Chat Room και είναι ΟΡΑΤΗ μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας, που μπαίνουν με τον κωδικό τους.
Για τα μη εγγεγραμμένα μέλη είναι ΑΟΡΑΤΗ.


Γράφουμε το κείμενό μας στο πλαίσιο συνοπτικά και σε συνεχόμενο κείμενο...
Υπολογίζουμε το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης και το βάζουμε μέσα στο πλαίσιο.
Στη συνέχεια κάνουμε ΚΛΙΚ στο πλήκτρο Submit  για να υποβληθεί.