21.7.2009: Επιστολή Χ. Δημητρόπουλου προς το ΔΣ


Προς το Δ.Σ του Συνδέσμου Σερβαίων

Αγαπητοί Πατριώτες,

Γνωρίζετε ήδη ότι η Ιστοσελίδα Servou.gr έχει αναρτηθεί από τον μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε όλοι οι πατριώτες είδαν την ιστοσελίδα και έχουν σχηματίσει γνώμη και άποψη.
Η ιστοσελίδα έχει δείξει από το περιεχόμενο που έχουμε βάλει ότι έχει σαφή πολιτιστικό προσανατολισμό, όπως ταιριάζει σε μια καλή και ποιοτική σελίδα πολιτιστικού Συλλόγου.

Υπάρχουν όμως - κατά τη γνώμη μου - κάποια προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση της ιστοσελίδας και κάποια ακόμη θέματα που θα πρέπει να ενημερωθείτε.
Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε για να επιλυθούν αυτά τα  προβλήματα και νομίζω ότι αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο, αρκεί να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αρχές και οι κανόνες λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Αυτό το θεωρώ όχι απλώς χρήσιμο αλλά απολύτως απαραίτητο.

Πρέπει να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να  εμπλακούν και νέοι πατριώτες στην επιμέλεια εισαγωγής της ύλης και γενικά στη διαχείριση της Ιστοσελίδας.
Γενικά πρέπει να ορίσουμε κανόνες και να δοθούν κατευθύνσεις στους Διαχειριστές της σελίδας έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητά της και να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Προτείνω να γίνει μια σύσκεψη του Δ.Σ στην οποία θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των μελών.
Στη σύσκεψη αυτή να έρθω και εγώ για να σας ενημερώσω και στη συνέχεια να συζητήσουμε για τις  αρχές και τους κανόνες  που θα πρέπει να ακολουθεί η ιστοσελίδα προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και ότι άλλο ήθελε κριθεί απαραίτητο.

Επειδή η ύλη της ιστοσελίδας προέρχεται κυρίως από συμπατριώτες μας συγγραφείς και λογοτέχνες καθώς και αρθρογράφους της εφημερίδας του Αρτοζήνου νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν και αυτοί. 

Ξέρω ότι όταν διευρυνθεί η σύσκεψη με πολλά άτομα δημιουργούνται αρκετά προβλήματα γιατί ίσως υπάρξουν πολλές και διάφορες θέσεις και απόψεις.

Προσωπικά εγώ αυτό το θεωρώ υγιές φαινόμενο και χρήσιμο.
Μπορούμε να αλιεύσουμε χρήσιμες ιδέες και απόψεις από τους συνεργάτες αρθρογράφους, οι οποίοι και γνώση έχουν και πείρα.

Αν δεν το κρίνετε σκόπιμο να παραστούν όλοι εγώ προτείνω να ζητήσουμε να παραβρεθεί έστω μόνο ο συμπατριώτης μας και συνεργάτης της ιστοσελίδας στρατηγός Χρήστος Αθανασίου Μαραγκός.
Έχω καταλάβει ότι έχει αρκετές γνώσεις και εμπειρία γύρω από θέματα του διαδικτύου και υπ' αυτή την έννοια η παρουσία του θα μας είναι πολύ χρήσιμη.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Χρήστος Δημητρόπουλος

Αθήνα 21-7-2009

---------------------------
ΥΓ: Αντίγραφο του παρόντος διαβιβάστηκε και στο Email του Συνδέσμου...
------------------------Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.