Αιτήματα του Δ.Σ. για παραχώρηση του Π/Κ Σέρβου από το Δήμο Γορτυνίας

 

Χρόνος παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου.

Το ΔΣ του Συνδέσμου την 29η Αυγούστου 2012 έστειλε επιστολή στο Δήμο Γορτυνίας με αίτημα την χρονική επέκταση της παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου στα  99 χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο επιστολές από πλευρά του Συνδέσμου και τελικά λάβαμε την απάντηση του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11268/10-07-2013 επιστολή του.

Για ενημέρωση των συγχωριανών μας,  παραθέτουμε τις επιστολές που στείλαμε, κάθως και την απάντηση του Δήμου.