Κλειστό το γραφείο του Συνδέσμου την 01-10-2015.

Την Πέμπτη 01-10-2015 το γραφείο του Συνδέσμου θα παραμείνει κλειστό, λόγω κωλύματος του προέδρου κ.  Ι. Μπόρα.

Ο γραμματέας Χ. Μαραγκός