ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων
θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Θα γίνει την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 11η π.μ.,
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Σέρβου.  

Στην έναρξη της Γ.Σ. θα γίνει σύντομη μνεία
στο έργο της πατριώτισσας ευρωβουλευτού της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Γυναικολόγου Ιατρού, Χρυσούλας Ν. Ζαχαροπούλου,
και θα της απονεμηθεί τιμητική πλακέτα.

 Το Δ.Σ.του Συνδέσμου Σερβαίων καλεί όλους τους πατριώτες
να προσέλθουν στη Γ.Σ., η οποία ίσως είναι η πλέον κρίσιμη,
αφού θα αποφασιστεί τι θα γίνει με το μέλλον του Συνδέσμου.

Όσοι αγαπάνε τον ιστορικό Σύνδεσμο
και θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει,
να παράγει έργο και να στηρίζει την κοινότητα,
οφείλουν να προσέλθουν.  

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμμματέας,
Ελένη Μπόρα