Το Γυμνάσιο Λαγκαδίων διατηρητέο μνημείο

Από τον ιστότοπο των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση για την ανακήρυξη του Γυμνασίου Λαγκαδίων ως προστατευόμενου και διατηρητέου μνημείου.

 

ΓΥΜΝ. ΛΑΓΚ.

 

 

Η προσπάθεια που ξεκίνησε με σχετικό αίτημα των Ανθέων της Πέτρας στη Διεύθυνση Νεότερων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας ολοκληρώθηκε προσφάτως με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 134, 21/03/2020) της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Το κτίριο του Γυμνασίου των Λαγκαδίων αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο όχι μόνο της ιστορικής πάλαι ποτέ κωμόπολης, αλλά και της Λαγκαδινής τέχνης της πέτρας.

Τα Άνθη της Πέτρας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για την προστασία σημαντικών μνημείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είχαν προωθήσει  από τον Μάρτιο του 2018 σχετικό φάκελο για τον χαρακτηρισμό του Γυμνασίου Λαγκαδίων ως Διατηρητέου Ιστορικού Μνημείου. Ακολούθησε η θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας, η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας  και η θετική εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων προς την Υπουργό. Η υπουργική απόφαση σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προστασία του μνημείου σε θεσμικό επίπεδο.

(χιμ)