Απόφαση Δήμου Γορτυνίας για Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας για την

παραχώρηση χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου για 99 χρόνια.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.pdf


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.