Απόφαση Δήμου Γορτυνίας για Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας για την

παραχώρηση χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου για 99 χρόνια.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.pdf


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )