Για περιήγηση, κλικ στη φωτογραφία:      mous ydrok 550 

 

Σχετικό παλαιότερο άρθρο :                     Υπαίθριο Μουσείο υδροκίνησης Δημητσάνας   

 

Πηγή Ιστολόγιο :  https://servouvillage.blogspot.com