Η βρύση Λιμηντάρανη βρίσκεται στην ομώνυμη τοποθεσία στο δρόμο προς τα αμπέλια της Κάπελης. Οι αμπελουργοί προμηθεύονταν νερό για το ράντισμα των αμπελιών την άνοιξη ενάντια στον περενόσπορο.
Limintarani
Φωτ.1932  Γεωργία  Θ.Τρουπή  (Γκράβαρη )