Απογραφές απο 1461 μέχρι 1991

Το χωριό Σέρβου πρωτοεμφανίζεται στην απογραφή του 1461 που διενήργησε η Οθωμανική Διοίκηση μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου. Το πρωτότυπο της απογραφής φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας Βουλγαρίας "ΚΥΡΙΛΛΟΣ και ΜΕΘΟΔΙΟΣ". (Τα στοιχεία ελήφθησαν από το Ιστορικό Αρχείο της Εμπορικής Τραπέζης, βιβλίο Βασιλείου Παναγιωτόπουλου)

Αναφέρεται στο βιβλίο πως εκείνη την εποχή κατοικούσαν στο χωριό 2 έγγαμοι και 1 άγαμος, Αλβανοί και είχαν εισόδημα 175 τιμάρια

Απογραφές από 1700 (GRIMANI) μέχρι 1991.

Στην απογραφή GRIMANI που διενήργησαν οι Βενετοί σε ολόκληρη την Πελοπόννησο αναφέρεται ότι στο Σέρβου κατοικούσαν 20 οικογένειες με συνολικό πληθυσμό 66 ατόμων. Στην ίδια απογραφή πρωτοεμφανίζεται και το χωριό ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ στο οποίο κατοικούσαν 18 οικογένειες με συνολικό πληθυσμό 92 ατόμων.

Επόμενες απογραφές

Έτος Αρ.κατοίκων

1815 150

1829 284

1840 270

1849 285

1851 286

1861 332

1879 391

1896 570

1907 994

1920 882

1928 837

1940 1088

1951 812

1961 695

1971 379

1981 293

1991 198


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )