Δεν ήξερε να γράφει τ΄όνομάτης η Μάνα μου.

Μα της ζωής τα μυστικά τα ήξερε όλα.

Υπηρέτησε τη ζωή με μέγα πάθος...κι΄αυταπάρνηση.

Πίστευε πως ο θεός την έστειλε

ν΄αναθρέψει παιδιά, ζώα και φυτά

και ν΄ανοίγει επίσημον διάλογο μαζί τους.