Μητρότητα

Δεν ήξερε να γράφει τ΄όνομάτης η Μάνα μου.

Μα της ζωής τα μυστικά τα ήξερε όλα.

Υπηρέτησε τη ζωή με μέγα πάθος...κι΄αυταπάρνηση.

Πίστευε πως ο θεός την έστειλε

ν΄αναθρέψει παιδιά, ζώα και φυτά

και ν΄ανοίγει επίσημον διάλογο μαζί τους.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.