..............................................................................................

Στ’ άδυτα των αδύτων
της ψυχής μου
σιγοκαίει ένας βωμός.
Aνέσπερο το φως του
με φωτίζει.
 
Δίχως έκφραση
δίχως μορφή
θερμαίνει στοργικά
φλογίζει
προσμένοντας...
. 
Στ’ άδυτα των αδύτων
της ψυχής μου
σιγοκαίει ένας βωμός.
Αγάπη τ’ όνομα του...