13-4-2020 Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 13-4-2020, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Παναγιώτης Κ. Παγκράτης
Νάσια Β. Μπόρα
Γρηγόρης Τσίκος
Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Νίκος Λιατσόπουλος

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις:

Θέμα 1ον
Αναβολή, λόγω κορωνοιού, της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά την περίοδο του 15Αύγουστου, στο χωριό, που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Θέμα 2ον

Εκδοση του επόμενου φ. 217 του Αρτοζήνου.

Θέμα 3ον

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε ο Λογαριασμός ΔΕΗ των γραφείων του Συνδέσμου να πληρώνεται διαδικτυακά.

Θέμα 4ον

Ο ταμίας θα λάβει ενημέρωση από τις τράπεζες για την κίνηση των λογαριασμών του Συνδέσμου.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα