13-4-2020 Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 13-4-2020, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Παναγιώτης Κ. Παγκράτης
Νάσια Β. Μπόρα
Γρηγόρης Τσίκος
Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Νίκος Λιατσόπουλος

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις:

Θέμα 1ον
Αναβολή, λόγω κορωνοιού, της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά την περίοδο του 15Αύγουστου, στο χωριό, που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Θέμα 2ον

Εκδοση του επόμενου φ. 217 του Αρτοζήνου.

Θέμα 3ον

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε ο Λογαριασμός ΔΕΗ των γραφείων του Συνδέσμου να πληρώνεται διαδικτυακά.

Θέμα 4ον

Ο ταμίας θα λάβει ενημέρωση από τις τράπεζες για την κίνηση των λογαριασμών του Συνδέσμου.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.