Στις 13-4-2020, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Παναγιώτης Κ. Παγκράτης
Νάσια Β. Μπόρα
Γρηγόρης Τσίκος
Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Νίκος Λιατσόπουλος

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις:

Θέμα 1ον
Αναβολή, λόγω κορωνοιού, της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά την περίοδο του 15Αύγουστου, στο χωριό, που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Θέμα 2ον

Έκδοση του επόμενου φ. 217 του Αρτοζήνου.

Θέμα 3ον

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε ο Λογαριασμός ΔΕΗ των γραφείων του Συνδέσμου να πληρώνεται διαδικτυακά.

Θέμα 4ον

Ο ταμίας θα λάβει ενημέρωση από τις τράπεζες για την κίνηση των λογαριασμών του Συνδέσμου.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )