Στις 13-4-2020, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Παναγιώτης Κ. Παγκράτης
Νάσια Β. Μπόρα
Γρηγόρης Τσίκος
Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Νίκος Λιατσόπουλος

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις:

Θέμα 1ον
Αναβολή, λόγω κορωνοιού, της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά την περίοδο του 15Αύγουστου, στο χωριό, που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Θέμα 2ον

Έκδοση του επόμενου φ. 217 του Αρτοζήνου.

Θέμα 3ον

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε ο Λογαριασμός ΔΕΗ των γραφείων του Συνδέσμου να πληρώνεται διαδικτυακά.

Θέμα 4ον

Ο ταμίας θα λάβει ενημέρωση από τις τράπεζες για την κίνηση των λογαριασμών του Συνδέσμου.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.