Ο κ. Γιώργος Ρήγας (Γαμπρός της Ελένης Η. Γιαννακοπούλου- Σκουρκολιά) στη συνέχεια της αποστολής του διπλώματος ανδρείας του εξ αγχιστείας  παππού του που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα, μας έστειλε, σε δομημένη ιεραρχική δομή, το οικογενειακό δένδρο του πατριάρχη των Κωνσταντοπουλαίων,  Ηλιόπουλου.

Για διευκόλυνση των επισκεπτών και την κατανόηση της αλληλουχίας των γενεών, παραθέτει και ένα παράδειγμα.

Γεν.δενδροΓιαννακοπουλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ΚΛΙΚ ΕΠΆΝΩ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟ    Γεν δένδρο Κωνσταντοπουλαίων

 

Θοδωρής Γ. Τρουπής


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )