Λαογραφία

Λαογραφία - Παράδοση

Υποκατηγορίες

Χρησιμοποιούμενες Λαϊκές Εκφράσεις και η Προελευσή τους

Παροιμία είναι η σύνθετη λέξη «παρά-οίμος»= κοντά στο δρόμο.

autodesk autocad 2016 for sale where can i buy windows 10 autodesk inventor professional 2017 purchase online windows 7 professional student discount

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.