Σέρβου και Δήμος Γορτυνίας

Σέρβου και Δήμος Γορτυνίας

Υποκατηγορίες

Πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Σέρβου, Δήμου Ηραίας
Συστάθηκε με τον Ν. 2439/97  και ενσωματώθηκε στο Δήμο Γορτυνίας με τον Ν. 3852/2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.