Μητροπολιτικός Ναός «Κοίμησης Θεοτόκου», στο χωριό Σέρβου Αρκαδίας.

.

ΜΑΡΑΓΚ. ΜΑΡ-ΚΟΙΜ.ΘΕ Αντιγραφή
Έργο ιατρού Μαρίας συζ. Χ. Ι. Μαραγκού.
(ελαιογραφία σε καμβά 50Χ60)
Θέα του Ναού από τη βορειοδυτική πλευρά του χωριού
(βρύση Δημοκοίτης).
***
Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π Ο Λ Λ Α   Γ Ι Α   Τ Ο   Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο 
Σ Τ Ο Υ Σ   Α Π Α Ν Τ Α Χ Ο Υ   Τ Η Σ  Γ Η Σ   Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Ε Σ  
***

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.