.

.ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσμένοντας την ελευθερία

......................................................................................

Προσμένοντας την επάνοδο στην «κανονικότητα»,

 ας  ευχηθούμε  όλοι  υγεία,

Κ Α Λ Η   Α Ν Α Σ Τ  Α Σ Η   Κ Α Ι   Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π Ο Λ Λ Α 

(πίνακας 60Χ50,  ακρυλικά σε καμβά)

.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.