Χ ρ ό ν ι α  π ο λ λ ά     σ ε   ό λ ο υ ς   τ ο υ ς   π α τ ρ ι ώ τ  ε ς,

για τη σημερινή  ημέρα 26-2-2023,

 τελευταία Κυριακή της αποκριάς.

Μαραγκού Μαρία μάσκα

Α  φ ρ ι κ ά ν ι κ η   μ ά σ κ α,

(δια χειρός Μαρίας Μαραγκού).


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.