Ανακοίνωση σχετικά με τις εκλογές του Συνδέσμου, της 6ης-10-2019

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του Δ.Σ., της 30ης-10-2019

Σύγχυση δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο,
σχετικά με τις εκλογές της 6ης-10-2019,
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων. 

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής
εκτάκτως συνήλθαν την 30η-9-2019
και ομόφωνα απεφασίσθη, ειδικά για αυτές τις εκλογές:

Στην όλη διαδικασία των αρχαιρεσιών θα εφαρμοστούν
τα άρθρα (5) και (6) του Καταστατικού του Συνδέσμου,
για να έχει ο κάθε πατριώτης το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Ειδικό βάρος θα δοθεί από τον Ταμία, 
στην εφαρμογή του άρθρου (6),
(με πνεύμα "κατ' οικονομία", όπως λέγουν στην εκκλησία) 
το οποίο με τις σημερινές συνθήκες ερμηνεύεται ως κάτωθι.

Οποιος έχει και θέλει προσφέρει για τη συνδρομή του στον Σύνδεσμο
όποιο ποσό θέλει
και εάν δεν θέλει ή δεν μπορεί δεν δίνει τίποτα...
πάει να ψηφίσει... 

Καλές εκλογές!

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )