Ανακοίνωση σχετικά με τις εκλογές του Συνδέσμου, της 6ης-10-2019

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του Δ.Σ., της 30ης-10-2019

Σύγχυση δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο,
σχετικά με τις εκλογές της 6ης-10-2019,
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων. 

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής
εκτάκτως συνήλθαν την 30η-9-2019
και ομόφωνα απεφασίσθη, ειδικά για αυτές τις εκλογές:

Στην όλη διαδικασία των αρχαιρεσιών θα εφαρμοστούν
τα άρθρα (5) και (6) του Καταστατικού του Συνδέσμου,
για να έχει ο κάθε πατριώτης το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Ειδικό βάρος θα δοθεί από τον Ταμία, 
στην εφαρμογή του άρθρου (6),
(με πνεύμα "κατ' οικονομία", όπως λέγουν στην εκκλησία) 
το οποίο με τις σημερινές συνθήκες ερμηνεύεται ως κάτωθι.

Οποιος έχει και θέλει προσφέρει για τη συνδρομή του στον Σύνδεσμο
όποιο ποσό θέλει
και εάν δεν θέλει ή δεν μπορεί δεν δίνει τίποτα...
πάει να ψηφίσει... 

Καλές εκλογές!

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Μπόρα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.