ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Ο γαμπρός τόσκασε από την εκκλησία !. Τι κάνει τώρα η νύφη ;

Ολοι μας έχουμε δει κινηματογραφικές ταινίες , ξένες και ελληνικές , όπου λίγο πριν το γάμο ή και λίγο πριν τα σκαλιά της εκκλησίας ο γαμπρός ή η νύφη .....το σκάει και φεύγει τρέχοντας εγκαταλείποντας τον άλλο σύντροφο...... σύγκξυλο στα κρύα του λουτρού και στα αδιάκριτα σχόλια και ειρωνικά χαμόγελα των παρισταμένων !
Είναι βλέπετε τόσο σοβαρό το θέμα του γάμου και τόσο βαριά η απόφαση να ......συζευχθείς κάποιον για όλη σου τη ζωή , που θα πρέπει όχι μία και όχι δυό αλλά χίλιες δυό φορές να το σκεφθείς πριν αποφασίσεις να παντρευτείς ή νυμφευθείς στην εκκλησία !! Όσο είναι βαριά η καλογερική άλλο τόσο βαριά είναι και η θηλειά του γάμου ! Οσοι λοιπόν δεν αντέχουν το βάρος της απόφασης και διστάζουν να φορέσουν τη λαιμαριά και να μπουν στην αυλατσιά , καλό θα είναι να μην ξεκινάνε καθόλου αυτό το ....χαβαντέσι !. Να μην πάνε καθόλου στην εκκλησία. Σε κάθε περίπτωση έχουν τη δυνατότητα μέχρι τα σκαλιά της και πριν μπουν μέσα στο ναό , να ....μεταβουλήσουν .Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου του γάμου επιστροφή στην ελευθερία αποκλείεται !. Το κακό έχει ήδη ολοκληρωθεί και δεν διορθώνεται όπως ακριβώς κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από το ταμείο της τραπέζης !
Να όμως που μερικοί αδύναμοι χαρακτήρες και αναποφάσιστοι νομίζουν ότι θα απαλλαγούν από τα δεσμά του γάμου, αν φύγουν την υστάτην ώραν , ακόμα και μέσα από την εκκλησία , διαρκούντος του μυστηρίου ! Δείτε τώρα τί συνέβη σε ένα γάμο όπου ο γαμπρός τόσκασε από την εκκλησία , διαρκούσης της ιεράς ακολουθίας του γάμου .
Σε ένα χωριό των Τρικάλων στις 28 Σεπτεμβρίου του έτους 1975 στον πολιούχο ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου ετελείτο το μυστήριο του γάμου. Οι συγγενείς των μελλονύμφων είχαν κατακλύσει το ναό και παρακολουθούσαν την ιερά ακολουθία. Ενώ λοιπόν ο ιερέας ανέπεμπε τις ευχές και δεήσεις του γάμου , ο νυμφίος όλως αιφνιδίως και χωρίς να εμφιλοχωρήσει κάποιο γεγονός, δηλαδή εντελώς ανεξήγητα , άφησε το χέρι της νύφης και αποχώρησε από την εκκλησία εκουσίως διαρκούντος του μυστηρίου και στο χρονικό σημείο που αυτό είχε φθάσει στη αλλαγή στεφάνων. Το τί επακολούθησε μπορούμε να το φανταστούμε. Η νύφη και οι συγγενείς βγήκαν από την εκκλησία και προσπαθούσαν με το καλό ή με το άγριο να μεταπείσουν το γαμπρό ώστε να γυρίσει πίσω στο ναό και να ολοκληρωθεί ο γάμος. Εκείνος όμως ήταν αμετάπειστος και.......ώχετο απιών (εξαφανίστηκε τρέχοντας) λες και τον τσίμπησε μύγα ! ή λες και του πάτησε το πόδι η νύφη στο τέλος της ανάγνωσης του Απόστολου !
Αφού ξεπεράστηκε το πρώτο σοκ από την απίθανη αυτή πράξη του γαμπρού, αμέσως μεταξύ σοβαρού και αστείου άρχισαν οι κουβέντες , οι αντεγκλίσεις μεταξύ των συγγενών και των σογιών και οι κάθε είδους ......θρησκευτικοφιλοσοφίες !
Άλλος είπε ότι αφού δεν διαβάστηκε το Ευαγγέλιο ο γάμος δεν ολοκληρώθηκε . Άλλος είπε ότι από τη στιγμή που μπήκαν στην εκκλησία και πιαστήκαν αγκαζέ ο γάμος ολοκληρώθηκε. Ο κουμπάρος έλεγε ότι αφού δεν ήπιε το ποτήρι με το κρασί και δεν τόσπασε κάτω, γάμος δεν υπάρχει ! Ο νεωκόρος είπε ότι αφού οι λαμπάδες άναψαν και τα κουφέτα με τα δακτυλίδια μπήκαν στο δίσκο ο γάμος έκλεισε ! Ο παπάς έλεγε ότι αφού δεν είπε το στέφεται ο δούλος του Θεού ο γάμος δεν ετελειώθη ! Η δε νύφη ανέκραζε γάμος δεν υπάρχει αφού δεν χορέψαμε το χορό του Ησαΐα και δεν πειράζει που έφυγε ο παλιάνθρωπος , άλλωστε ούτε εγώ τον αγαπάω πιά τέτοιος που είναι ! Γενικά επικράτησε σύγχυση και αμηχανία οι δε συγγενείς διελύθησαν σε λίγο .......ησύχως και αόπλως !
Ακούστε τώρα τη συνέχεια της απίθανης αυτής ιστορίας. Η νύφη , μετά από λίγες μέρες απαλλαγμένη από τη στεναχώρια (αφού τελικά αποδείχθηκε παλιάνθρωπος ο γαμπρός) , πήγε στο Δημαρχείο και την Ενορία της να ζητήσει πιστοποιητικό αγαμίας για να προχωρήσει σε νέο γάμο με έναν καλό νέο . Ηταν σίγουρη ότι ο γάμος της με τον παλιάνθρωπο δεν είχε ολοκληρωθεί νομικά , ότι ήταν ανυπόστατος και ότι επομένως ήταν νομικά ελεύθερη να τελέσει κανονικό πρώτο γάμο. (Το ίδιο νόμιζε ότι ήταν ελεύθερος και ο... απίθανος αυτός γαμπρός). Ο Δήμαρχος , έχοντας πληροφορηθεί τα γεγονότα της ανολοκλήρωτης ιεροτελεστίας του γάμου συμβουλεύτηκε τον Νομάρχη και τον οικείο Μητροπολίτη. Αμφότεροι είχαν αμφιβολία και δεν συναινούσαν στη χορήγηση του πιστοποιητικού αγαμίας. Τότε η νύφη αναγκάστηκε να καταφύγει στο Δικαστήριο και να ζητήσει με αγωγή να βεβαιωθεί από το Δικαστήριο ότι ο γάμος είναι ανυπόστατος αφού η ιερολογία του γάμου δεν είχε τελειώσει. Το Δικαστήριο ,δηλ. το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων , κλήθηκε έτσι να επιλύσει το ανακύψαν στα Δικαστήρια για πρώτη φορά θεολογικό θέμα δηλαδή το πότε θεωρείται τετελεσμένο το μυστήριο του γάμου.
Το Δικαστήριο αυτό , αφού εμελέτησε το θεολογικό μέρος και το τυπικόν της ακολουθίας του γάμου, έκανε τις εξής σκέψεις « η συντέλεσις της ιεροτελεστίας του γάμου επέρχεται δια της αναγνώσεως υπό του ιερέως τριών ευχών στεφανώματος αίτινες είναι α) Ο Θεός ο άχραντος ο πάσης φύσεως δημιουργός .......β) Ευλογητός ει Κύριε ο Θεός ημών , ο του μυστικού και αχράντου γάμου δημιουργός και γ) Ο Θεός ο Αγιος ο πλάσας εκ χοός τον άνθρωπον ..... Δια της τρίτης ταύτης ευχής , ήτις και καθαγιαστική του γάμου καλείται ,καθ ην ο λειτουργός συμπλέκων τας χείρας των συζευγμένων απευθύνει προς τον Θεόν δέησιν « εξαπόστειλον την χείραν σου εξ αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον τον δούλον σου ....και την δούλην σου...ότι παρά σου αρμόζεται ανδρί γυνή », επέρχεται η ιερολογική ολοκλήρωσις του μυστηρίου του γάμου , καθιστώσα αυτόν υπαρκτόν και αναδίδοντα τα έννομα αυτού αποτελέσματα. Ο ούτω συντελεσθείς ιερολογικώς επισφραγίζεται θριαμβευτικός δια της στέψεως των νεονύμφων, αι δε επακολουθούσαι ευχαί μέχρι περατώσεως της ακολουθίας αποτελούν οιονεί τον επίλογον του τελεσθέντος μυστηρίου, καθ όσον αύται προϋποθέτουν συντελεσθείσαν ιερολογίαν , τούτου καταφαινομένου και εκ του γράμματος των ευχών α)Κύριε ο Θεός ημών ...ούς ηυδόκησας συναφθήναι αλλήλοις ...β) Ο Θεός ο πάντα ποιήσας παρεχόμενος τοις συναφθείσι προς γάμου κοινωνίαν μεθ ην τελείται η θεία μετάληψις και γ) ο Θεός ημών τους εν τη σοι προνοία προς γάμου συναφθέντας..... »
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις το Δικαστήριο με την υπ' αριθ. 125/1977 απόφασή του απέρριψε την αγωγή της ενάγουσας νύφης, προς μεγάλη της απογοήτευση. Ετσι τώρα αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει άλλη χρονοβόρο, ψυχοφθόρο και κοστοβόρο δικαστική διαδικασία, δηλαδή τη διαδικασία του διαζυγίου για να απαλλαγεί και νομικά από τον παλιάνθρωπο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ= Ο Γάμος είναι σοβαρό πράγμα. Ξανασκεφτείτε το οι ανύπαντροι. Δεν είναι να μπαίνεις από τη μία πόρτα της εκκλησίας για γάμο και λίγο αργότερα , ελαφρά τη καρδία, να μετανοιώνεις και να βγαίνεις από την άλλη με διαζύγιο. Μπορείς να μεταβουλήσεις μόνο μέχρι την ανάγνωση της ευχής άρμοσον τους δούλους σου και την σύμπλεξη των χεριών σας ! Μετά από αυτό ...τελείωσες και δεν μπορείς να το σκάσεις χωρίς έννομες συνέπειες !!

Δ.ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.