Ο κοντοχωριανός μας από το χωριό Ψάρι, πολυπράγμων και φίλος της ιστοσελίδας μας κ. Βασίλης Αναστασόπουλος, συνεχίζει το συγγραφικό του έργο, εκδίδοντας προ ημερών το νέο του βιβλίο με τίτλο «Λεηλασίες» Του ευχόμαστε να συνεχίσει το συγγραφικό του έργο, και για ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, παραθέτουμε το διαχρονικό συγγραφικό, και όχι μόνο, έργο υου.

 ΛΕΪΛΑΣΙΕΣσάρωση0415

Το 1995 δηµιούργησε την διαδικτυακή σελίδα www.opsarίοη.gr (Ψάρι
Ηρ
αίας Αρκαδίας).

Από το 2002 µέχρι και το 2015 αρθρογραφούσε στην ηµερήσια αθηναϊκή
εφηµερίδα
«Ελεύθερος Τύπος» µε περισσότερα από 650 άρθρα του για την
φύ
ση και το κυνήγι στην Ελλάδα, χρησιµοποιώντας τα ψευδώνυµα «ο Άρ-
τος του Δία
» και «ο Μυθοπλάστης».

Το 2004 δηµιούργησε την διαδικτυακή σελίδα www.arcadίaηs.gr- Αρκά-
δες Εσ
µέν (Αρκαδία).

Το 2005 οργάνωσε και φιλοξένησε στον διαδικτυακό τόπο WWW.arcadίaηs.gr

το «ΑΠαγκόσµιο Παναρκαδικό Διαδικτυακό Συνέδριο», στη διεύθυνση: http://cοηfereηce.arcadίaηs.gr

 

Το 2007, σε συνεργασία µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Δη-
µήτρη Λαγό και την
Δρ. Δωροθέα Παπαναστασίου, δώρισαν στον τέως Δή-
µο
Ηραίας µελέτη τους µε τον τίτλο: «Πολιτιστικό Απόθεµα της Ηραίας».

Το 2008, σε συνεργασία µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Δη

.

µήτρη Λαγό, επιµελήθηκαν της έκδοσης των Πρακτικών Ηµερίδας που πραγ

µατοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2007, στην έδρα του τέως Δήµου Ηραίας,

στον οικισµό Παλούµπα, µε τον τίτλο, Ιστορικές & Τοπογραφικές αναζητήσεις

στην περιοχή του Δήµου Ηραίας. - www.arcadίaηs.gr/casheraktίkaraίas.pdf

 

Το 2011, δηµοσιεύθηκε µελέτη του µε τον τίτλο: «Ψάρι Ηραίας Αρκαδί-
ας, Τοπωνύµια - Δηµογραφικά Στοιχεία από Οθωµανικά Κατάστιχα 1461-
15
74», στα «Πελοποννησιακά», τόµος Λ'2, έκδοση της Εταιρείας Πελοπον-
νησιακών Σπουδών, Αθήναι 2011.

 

Το 2013, σε συνεργασία µε την ιστορικό Μάρθα Αθ. Ισαακίδη, παρουσίασαν

στο Δ' Αρκαδικό Συνέδριο (Τρίπολη 1-2 Νοεµβρίου, Δηµητσάνα 3 Νοεµβρίου),

την µελέτη τους: «Παραχωρητήρια Εθνικών Γαιών µετά την Επανάσταση του 1821

και ειδικότερα στο Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας», που δηµοσιεύθηκε στα «Πελοποννησιακά»,

τόµος Β', έκδοση της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήναι 2018, και στην

σελίδα:www.opsarίοη.gr/ιίmages/gallery/Ρaraχοrίtίrίa.psari. pdf

 

Το 2017, δηµοσίευσε το διήγηµα «Η εύµορφη Γώγα» στη σελίδα www.
ορsarion.gr/ίmages/gallery/goga. pdf

 

Το 2017, σε συνεργασία µε τον καθηγητή Πανεπιστηµίου Αιγαίου Δηµή-
τρη Λαγό, δηµοσίευσαν την µελέτη τους: «Τοπωνύµια οικισµών περιοχής

Ηραίας Γορτυνίας Αρκαδίας», στην σελίδα
www.arcadίaηs.grmages/stοrίes/top·ίraίas·pdf

Το 2019, έκδωσε (αυτοέκδοση), το βιβλίο: «Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας -

Πηγές Γραπτές επί του χάρτου & επί του εδάφους», Αθήνα 2019.

 

Το 2020, έκδωσε το βιβλίο: «ο Φύλακαςτης αρχαίαςΗραίας& οι από-
κρυφες πόλεις της». Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα 2020.

 

Το 2020, έκδωσε το βιβλίο: «Που είναι η Αρκαδία;». Εκδόσεις Τσότρας,
Αθήνα 2020.

 

Το 2021, έκδωσε την ποιητική του συλλογή: «Ποίησις έκ του προχείρου».

Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα 2021.

 

             Στους παρακάτω συνδέσμους λεπτομέριες μερικών από τα έργα του Βασίλη.

 

Έκδοση 2 νέων βιβλίων από το Βασίλη Αναστασόπουλο

 

 

Ποίησις εκ του προχείρου»

 

Θοδωρής Τρουπής


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.