Χ. Ι. Μαραγκού.

ΣΕΡΒΟΥ 1892, ΑΓΟΡΑ ΗΘΗ ΑΠΟ Ν. ΜΑΡΑΓΚΟ 1
ΣΕΡΒΟΥ 1892, ΑΓΟΡΑ ΗΘΗ ΑΠΟ Ν. ΜΑΡΑΓΚΟ 2
ΣΕΡΒΟΥ 1892, ΑΓΟΡΑ ΗΘΗ ΑΠΟ Ν. ΜΑΡΑΓΚΟ 3

 

Επειδή η ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου εμφανίζει κάποιες δυσκολίες, σκέφτηκα να κάνω «μετάφραση».

Εντύπωση προκαλεί ο γραφικός χαρακτήρας της εποχής, με τις πολλές «ουρές», χωρίς πολλά κώματα και τελείες και ανισομεγέθη γράμματα στην ίδια λέξη.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 3 συμβαλλομένους, οι 2 δεν γνωρίζουν γράμματα!

 

Αρ. 3034

                                           Πωλητήριον

Εν Λαγκαδίοις σήμερον την πρώτην του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ενενηκοστού δευτέρου έτους, ημέραν Σάββατον  προ μεσημβρίαν,  ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Λαγκαδίων,  Χαρ. Ι. Αλεξοπούλου, κατοικοεδρεύοντος  κατά την ενορίαν του ναού των Ταξιαρχών υπαγομένη οικία μου, ένθα έχω το γραφείον μου,  τη παρουσία τόδε δύο μαρτύρων των Νικ. Μ. Γρηγορόπουλου  και Τριαντ. Χρ. Αλεξόπουλου, εμπόρων, κατοίκων Λαγκαδίων, πολιτών Ελλήνων,   γνωστών μοι και μη εξαιρετέων, ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι επίσης γνωστοί μου  και μη εξαιρετέοι  Κωνσταντίνος και Πανάγος αδελφοί  Δ. Παναγόπουλοι, αφενός και αφετέρου Νικόλαος Β. Μαραγκός, κτίστης, άπαντες κάτοικοι Σέρβου του Δήμου Ηραίας και συνομολόγησαν  οι δύο πρώτοι Κωνσταντίνος και Πανάγος αδελφοί Δ. Παναγόπουλου έχουσιν υπό την ανενόχλητον νομήν κατοχήν και κυριότητα,   εκ πατρικής κληρονομίας έναν αγρόν, όσης εκτάσεως,  ευρισκόμενον εις θέσιν Ηθη, όριον Σέρβου του Δήμου Ηραίας, συνορευόμενον  γύρωθεν  με αγρό Γεωργίου ιερέως Κωνσταντόπουλου, με Χάνδακα και  με δημόσιους δρόμους.

Σήμερον   οι αδελφοί Παναγόπουλοι, τον αγρόν τούτον μετά των εν αυτώ δένδρων, λεύκων κλπ. ελεύθερον παντός βάρους, υποθήκης προσημειώσεως τρίτου, μεθ όλων των παρακολουθημάτων και παρακολουθημάτων, επώλησαν προς τον δεύτερον Νικ. Β. Μαραγκόν, όστις απεδέχθη την αγοράν αυτού, έναντι τιμήματος δραχμών οκτακοσίων είκοσι  (820) τας οποίας εμέτρησεν εμπροσθέν μου ο αγοραστής Ν. Μαραγκός και παρέλαβον οι  πωληταί Παναγόπουλοι σήμερον. Και δυνάμει του παρόντος οι πωληταί Παναγόπουλοι απεκδείονται και απαλοτριούνται από τούδε της κατοχής, νομής και κυριότητας, όπερ μέχρι τούδε έχουσιν  επί του ανωτέρω αγρού, γεννομένου κυρίου κατόχου αυτού από σήμερον του αγοραστού  Μαραγκού, δυναμένου να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτόν αποκλειστικά και απολύτως κατά βούλησιν του.  Άπαντες οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι  συνομολόγησαν ότι παραιτούνται από τούδε πάσης ενστάσεως κατά της αγοροπωλησίας ταύτης, ούτε της υπερ υπέρογγου βλάβης. Πάντα εκθεσάντων των συμβαλλομένων και του περί μεταγραφής νόμου,   συνετάγη τη αιτήσει των το παρόν, όπερ αναγνωσθέν και βεβαιωθέν, υπογράφεται  νομίμως, εκτός του αγοραστού Ν. Β. Μαραγκού και του πωλητού Κ. Δ. Παναγόπουλου, ομολογήσαντες άγνοια γραμμάτων.  Κληθέντων να υπογράψουν

Οι μάρτυρες                                                                        Οι συμβαλλόμενοι

Γρηγορόπουλος                                                                    Παναγόπουλος

Αλεξόπουλος

                                                                 Ο συμβολαιογράφος

                                                                      Αλεξόπουλος

Εν Λαγκαδίοις αυθημερόν.

………………………………………………………………………………………………………………

Σχόλιο

Η περιοχή «Ήθι» του χωριού μας  αρχίζει από το ύψος που βρίσκεται το ξωκλήσι του Αγίου Νεκταρίου και εκτείνεται  μέχρι το ρέμα (Χάνδακα αναφέται στο συμβόλαιο) «Μηλιάνθη»,  πριν την οροσειρά της «Φραζινέτας».  Το αγορασθέν αγρόκτημα, 20 περίπου στρεμμάτων, ορίζεται από το ξωκλήσι του Αγίου Νεκταρίου , το ρέμα «Μηλιάνθη» και τον Αραπαίικο δρόμο.  Είχε πολλά δέντρα μέσα και ποικίλες καλλιέργειες,  καθώς και κήπους,  αφού είχε δικό του νερό.

Ο αγοραστής Ν. Β. Μαραγκός  (πατέρας του πατέρα μου) μεταβίβασε αυτό στα 5 αγόρια του  και καθένα καλλιεργούσε το δικό του μερίδιο. Ο πατέρας μου το καλλιεργούσε  ακόμη και τη δεκαετία του 2000. Θυμάμαι που μικρά παιδιά πηγαίναμε σχεδόν κάθε μέρα να βοσκήσουμε τις γίδες, να ποτίσουμε και να φέρουμε και καμιά κλάρα κλαρί.

Σήμερα έχει εγκαταληφθεί του αγρόκτημα και αν δεν δηλωθεί  στο Ε9 (είναι εντός οικισμού –εντός  δηλαδή 800 μέτρων από το κέντρο του χωριού-) θα γίνει «δασικό».

Το τίμημα των 820 δραχμών  εκείνη την εποχή ήταν πολύ υψηλό, ιδιαίτερα για ένα «παιδί» 26 ετών, που ήταν τότε ο Ν. Μαραγκός (1866-1921).  Όμως, εκείνη την εποχή το παιδί  των 26 ετών (με τα σημερινά δεδομένα) ήταν ώριμος ενήλικας, αφού δούλευε από τα δέκα του σχεδόν χρόνια.  Ο Ν. Μαραγκός  -σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση-  ήταν «μπουλουξής» (μεγαλοεργολάβος οικοδομών  -θα λέγαμε  σήμερα-  με αρκετά άτομα στη δούλεψή του.

ΣΕΡΒΟΥ 1913.  ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣ

ΧΙΜ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.