c griasSoros
Το μνημείο σε ανάμνηση της μάχης του Σέρβου και δίπλα
ο "Σωρός της Γριάς" (φωτο. Μάιος 2016).

Σήμερα είναι μια μεγάλη επέτειος για το χωριό μας Σέρβου. Μια επέτειος που μας θυμίζει την νικηφόρο μάχη των Σερβαίων και άλλων κοντοχωριανών στης «Γριάς το διάσελο» κατά του Ιμπραήμ. Δυστυχώς ο Σύνδεσμος δεν έχει πλέον την δυνατότητα να οργανώσει εκεί κάποια εκδήλωση, όπως έγινε για πρώτη φορά το 2000 και μερικές φορές τα επόμενα χρόνια.

Ekdilosi 2000 Grias Soros
Από την εκδήλωση το 2000. Ο τότε Υπουργός κ.
Ευάγγελος Γιαννόπουλος (από Γλανιτσιά)
καταθέτει στεφάνι

 

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, κυρίως για τους νεότερους Σερβαίους, και για να τιμήσουμε τους πατριώτες που πολέμησαν τότε για την ελευθερία τους, παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα από την μελέτη του υποστρατήγου ε.α. Χ. Αθ. Μαραγκού, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα servou.gr (γραφή πατριωτών, ιστορία).

Σε απόσπασμα αναφοράς του στρατηγού Πλαπούτα διαβάζουμε:

“… Καθώς την δευτέραν πρωί απερνώντας εν Σώμα από αυτούς, περίπου των χιλίων πεζών και ιππέων εις το διάσελον της γριάς, και εκινήσαντες δια τα μέρη τούτα ήλθον εις το Λυκούρεσι και συναντήθηκα με αυτούς εις του Σέρβου από κάτω, με τους οποίους ετουφεκίσθημεν και όσον ημπορέσαμε τους αντισταθήκαμε πέρνωντας τους περίπου των πέντε χιλιάδων προβάτων όπου είχαν παρμένα, μερικά αλογογελάδια, εμποδίζοντας ακόμη και όσα άλλα εκ του πλησίον ημπορούσαν να πάρουν …”

«…Εσκοτώθηκαν από αυτούς μερικοί, από τους οποίους έμειναν τρεις τέσσεροι, και ακολούθως πάλιν τουφεκιζόμενοι οι μισοί απέρασαν εις τον κάμπον Δημητζάνας. Εγώ δε μ’ όσους περισσοτέρους ιμπόρισα εις Ζάτουνα, με απόφασιν οπού να έλθουν εις Δημητζάνα και Ζάτουνα να τους βαρέσωμεν. Αλλ´αυτοί από εκεί οπού ετοποθετήθησαν το εσπέραν ανεχώρησαν κατ ευθείαν δια την Τριπολιτσάν…».

(Απόσπασμα αναφοράς Πλαπούτα προς την Κυβ. Επιτροπήν της 12ης Μαΐου 1826. Δημοσιεύεται για πρώτη φορά).

.

Αναφέρει ο κ. Μαραγκός, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του:

.

Maxi Servou 640 480
Της "Γριάς το διάσελο", όπου διεξήχθη η μάχη και ετράπη εις φυγήν ο στρατός του Ιμπραήμ.

Άπαντες οι Σερβαίοι, άνδρες γυναίκες και παιδιά, κατέλαβαν τις οχυρές θέσεις ανατολικά του Σερβαίικου Βουνού και όλα τα επίκαιρα σημεία ελέγχου του δρομολογίου που από το διάσελο μέσω Σφυρίδας οδηγεί προς Ηραία, ο δε Πλαπούτας από τουΠαλούμπα όπου βρισκότανμε το στράτευμά του κινήθηκε ταχέως και έκλεισε το δρομολόγιο βόρεια Λυκούρεση και νότια Σέρβου σχηματίζοντας ένα θύλακα μέσα στον οποίο εισχώρησαν εγκλωβίστηκαν οι δυνάμεις του Ιμπραήμ. Οι Σερβαίοι εκμεταλλευόμενοι την πλεονεκτική λόγω εδάφους θέση, με κάθε μέσο, κυλίοντας και εξεσφενδονίζοντας πέτρες, προκάλεσαν τον πανικό στους παγιδευμένους Αιγυπτίους και αφού τους προξένησαν μεγάλη φθορά τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν στη περιοχή τα αποκομιζόμενα, να οπισθοχωρήσουν καιντουφεκιζόμενοι συνεχώς από τις δυνάμεις πιέσεως, να φύγουν ατάκτως προς Λαγκάδια και κάμπο Δημητσάνας και την επομένη 12 Μαΐου να φθάσουν στην Τρίπολη[15].

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ. 10 ΜΑΙΟΥ 1826

.

Χ. Ι. Μαραγκός


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.