Την περίοδο της Ιταλικής κατοχής, οι πατριώτες Σερβαίοι εξαπάτησαν τους Ιταλούς

στην επίταξη των μουλαριών τους. Αντίσταση στους κατακτητές.

Νίκου Παπαγεωργίου.

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Συνδέσμου "Αρτοζήνος". αρ. φ. 148/2005).

 

ΧΙΜ-Αντίσταση Σερβαίων  στην επίταξη μουλαριών από τους Ιταλούς.

.

(ΧΙΜ)

 

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.