Την περίοδο της Ιταλικής κατοχής, οι πατριώτες Σερβαίοι εξαπάτησαν τους Ιταλούς

στην επίταξη των μουλαριών τους. Αντίσταση στους κατακτητές.

Νίκου Παπαγεωργίου.

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Συνδέσμου "Αρτοζήνος". αρ. φ. 148/2005).

 

ΧΙΜ-Αντίσταση Σερβαίων  στην επίταξη μουλαριών από τους Ιταλούς.

.

(ΧΙΜ)

 

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.