Ο Θάνος Δ. Σχίζας (Του δάσκαλου), έστειλε στο Σύλλογο διάγραμμα με το «Γενεαλογικό Δένδρο Σχιζαίων» με συνοδευτικό σημείωμα  :

 

Πρόκειται για μια προσεκτική και λεπτομερειακή αξιόλογη δουλειά, με ιδιαίτερη αξία για την ιστορία του χωριού μας. Το γενεαλογικό δένδρο που μελέτησε ο κ. Σχίζας αναφέρεται μόνο σε άνδρες. Υποθέτουμε πως σε δεύτερη φάση θα καταγράψει και τις Σχιζοπούλες, ώστε η μελέτη να είναι πλήρης. Τα παιδιά από τις Σχιζοπούλες που παντρεύτηκαν άνδρα από το ίδιο σόι  καταγράφονται, εκείνα όμως που γεννήθηκαν από πατέρα που δεν ήταν Σχίζας πρέπει να καταγραφούν. 

Οι επισκέπτες αυτής της σελίδας μπορούν να διαβάσουν σε πλήρη ανάπτυξη το όλο διάγραμμα των γενεών  επιλέγοντας τον σύνδεσμο  Aschizaioi.pdf ,

Επειδή το όλο γράφημα είναι πολύ μεγάλο (30 σελίδες Α4), θα πρέπει να μεγενθύνουν την εικόνα  στο 300-350 %, και με τα αρμόδια βέλη της οθόνης του υπολογιστή ( ^, ν , < , > δηλ. πάνω, κάτω άριστερά η δεξιά), θα επιλέγεται  το μέρος από το διάγραμμα που ενδιαφέρει τον κάθε επισκέπτη .(Μετά τη μεγέθυνση του διαγράμματος η οθόνη του υπολογιστή είναι κενή. Από το δεξιό περιθώριο της οθόνης πατάμε επίμονα το βελάκι ν  (προς τα κάτω) μέχρι να εμφανισθεί η αρχή του διαγράμματος.)

Είναι αυτονόητο πως όποιος αναγνώστης αυτού του άρθρου διαπιστώσει κάποιο λάθος, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει με τον κ. Σχίζα, ώστε να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και προσθήκες

Γενεαλογικά Δέντρο Σχιζαίων

Πηγές:

$11.       Β. Δαρας: Ιστορικά κοινότητας Σέρβου

$12.       Θ. Τρουπής: Σκαλίζοντας τις µνήµες µας

$13.       Δ. Σχίζας: Ιδιόχειρο σηµείωµα

$14.       Μητρώα Αρρένων Κοινότητας Σέρβου

$15.       Προσωπική έρευνα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράκληση προς τους παραλήmες του παρόντος να επικοινωνήσουν µαζί µου
για διορθώσεις πιθανών λαθών, συµπληρώσεις χρονολογιών κτλ.

Η παρουσίαση -σχεδίαση του παρόντος έγινε από τον Δηµήτρη Τάκη Σχίζα

Θάvοc; Δ.Σχίζαc;

Ιαvοuάριοc; 2015 

 

Το ακόλουθο  φύλλο

δείχνει την 1η γεγεά Σχιζαίων 

 

 

 

 

 

GENEATREE

                 ΚΛΙΚ  ΕΔΩ    Aschizaioi.pdf     για  να δείτε το γενεαλογικό δένδρο σε πλήρη αναλυτική ανάπτυξη.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.