Καλοκαιρινές συνήθειες στο χωριό μας Σέρβου τα παλιότερα χρόνια

.Απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου πατριώτη λογοτέχνη

Θ. Κ. Τρουπή (1932-2008)

ΘΚΤ-ΕΞΩΦΥΛΟ
 
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣα
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣβ
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣγ
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣδ
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣε
 
(ΧΙΜ)

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.