Καλοκαιρινές συνήθειες στο χωριό μας Σέρβου τα παλιότερα χρόνια

.Απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου πατριώτη λογοτέχνη

Θ. Κ. Τρουπή (1932-2008)

ΘΚΤ-ΕΞΩΦΥΛΟ
 
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣα
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣβ
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣγ
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣδ
ΘΚΤ-ΘΕΡΟΣε
 
(ΧΙΜ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.