Τσ(ι)οπάνηδες του χωριού μας Σέρβου, τον 20ο αιώνα (4η συνέχεια)

.

 

 Από το βιβλίο

"Σκαλλίζοντας τις ρίζες μας"

ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-725
ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-726
ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-727
 ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-728
 ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-729
 ΘΚΤ-ΤΣΟΠ-730
(ΧΙΜ)
ΝΑΤ-ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΒΟΥ
...και στις μέρες μας βόσκουν πρόβατα στο χωριό.
Η περιοχή είναι κάτω από το νεκροταφείο "Μπουλούτσου"
στο δρόμο αντιπυρικής προστασίας 
που έγινε προ διετίας.
(φωτο από ιστολόγιο Ν. Αρ. Τρουπή)

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )