Παραγωγή: Τασία Φαρτσάλα-Τρουπή (Γκράβαρη).
Η Τασία διαμένει μόνιμα στο Σικάγο. Μας το έστειλε από εκεί. Την ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.
Επεξεργασία και ανάρτηση στο Youtube xridim.Εικόνες από το χωριό