Παραγωγή: ΕΡΤ, Γιάννη Χρ. Ζαφειρόπουλου. Επεξεργασία/Ανάρτηση: Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος.
 Σημείωση: Ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος και ο Βασίλης Αναστασόπουλος κατάγονται από το γειτονικό μας χωριό Ψάρι Ηραίας.Εικόνες από το χωριό